ALVERPARKEN- nytt bustadområde- kjem for sal

Alverparken- her kjem leiligheiter for sal hausten 2018.
Sjå meir på www.alverparken.no
Illustrasjon: ALVERPARKEN


UTSELD Tomter og leiligheiter ved sjø på Alverneset/Isdal

OMRÅDET ER FERDIGSTILT/UTSELDT

Me vil snart leggje ut for sal 3 tomtar for einebustad samt 6 leiligheter i bustadkompleks ved Alverneset. Området grensar til sjø og har mellom anna badevik og gode uteopphaldsareal ved sjøen. Det skal og opparbeidast felles leikeplass innan planen. Ser dette interessant ut- ta konktat med oss.