Kjem for sal: Tomter og leiligheiter ved sjø på Alverneset/Isdal

Me vil snart leggje ut for sal 3 tomtar for einebustad samt 6 leiligheter i bustadkompleks ved Alverneset. Området grensar til sjø og har mellom anna badevik og gode uteopphaldsareal ved sjøen. Det skal og opparbeidast felles leikeplass innan planen. Ser dette interessant ut- ta konktat med oss.